Excel Eğitimleri

SQL Server Veritabanı Sorgulama

Temel veritabanı kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey veri sorgulama teknikleri detaylı olarak işlenmektedir. Aynı zamanda Temel veritabanı nesneleri olan
Stored Procedure, Table, View ve Function gibi konularda ele alınmaktadır. Bu eğitim sonunda
katılımcılar her türlü veri sorgulama tekniklerini öğrenmiş ve veritabanı nesnelerini yaratıp yönetebilir hale gelmiş olacaktır.

Eğitim İçeriği

SQL Server’a Giriş

 • SQL Server Mimarisi
 • Versiyonlar
 • Sistem Veritabanları
 • SQL Server Management Studio’yu (SSMS) Tanımak
 • SSMS İle Genel Çalışma Mantığı
 • Object Explorer
 • Script File ve Proje Yapısı
 • Sorgu Çalıştırma Yöntemleri
 • Temel Tablo Yapısı

T-SQL Diline Hızlı Giriş

 • T-SQL İfadelerinin Sınıflandırılması
 • Temel T-SQL Elemanları
 • ResulSet Kavramı
 • Predicate Kavramı (where, having, on, check, if vs)
 • Select Deyimi
 • Select İfadesinin Yapıtaşları
 • Select İfadesinin Çalışma Mantığı
 • Query Process Yapısı

SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama

 • Temel Bir Select İfadesinin Yazılması
 • DISTINCT ile Tekil Veri Getirmek
 • Sütun ve Tablolara Takma İsim Vermek
 • Birden Fazla Tablodan Sorgulama Yapmak
 • İlişkisel Veri Tabanı Tanımı
 • Veri Anormallikleri ve Normalizasyonu Kavramı
 • Join Kavramı
 • Joinleri Anlamak
 • Kartezyen Çarpımı
 • Join Çeşitleri
 • Inner Join ile Sorgulama
 • Outer Join ile Sorgulama
 • Cross Join İle Sorgulama
 • Self Join Yapısı

Sıralama ve Filtreleme

 • Order By ile Sıralama
 • Where Yapısı ile Filtreleme
 • Sayfalama Yapmak
 • TOP Deyimi
 • Offset-Fetch Yapıları
 • NULL Değerlerle Çalışmak

SQL Server Veri Tiplerini Tanımak

 • Veri Tipleri
 • Numeric Veri Tipleri
 • Binary String Tipleri
 • Veri Tipi Önceliği
 • Değişken Tanımlama ve Kullanma
 • Karakter Veri Tipleri ile Çalışmak
 • Collation Mevzusu
 • String Birleştirme
 • Karakter ve String Fonksiyonları
 • LIKE Deyimi ve Çalışma Yapısı
 • Zaman ve Tarih ile Çalışmak
 • Zaman ve Tarih Veri Tipleri
 • String Olarak Zaman ve Tarih
 • Tarih ve Zaman Üzerinden Sorgulama
 • Tarih ve Zaman Fonksiyonları

Ön Tanımlı Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Kullanarak Sorgu Yazmak
 • Scaler Fonksyionlar
 • Aggregate Fonksiyonlar
 • Window Fonksiyonlar
 • Rowset Fonksiyonlar
 • Dönüştürme Fonksiyonları (Convertion)
 • CAST
 • CONVERT
 • PARSE
 • TRY_PARSE, TYR_CONVERT
 • Mantıksal Fonksyionlar
 • Mantıksal Fonksiyonların Kullanımı
 • IIF
 • CHOOSE
 • CASE

Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak

 • Aggregate Fonksiyonlar ile Çalışmak
 • Ön Tanımlı Fonksiyonlar (Sum, Max, Avg vs)
 • Aggregate Fonksiyonlarda DISTINCT Kullanımı
 • Group By Deyimi ve Çalışma Yapısı
 • Group By ve Having Deyimi Kullanımı
 • Having ve Where Kıyaslaması
 • Cube, Rollup, Grouping_ID
 • Grouping Set

Alt Sorgular (Sub Query) ile Çalışmak

 • Alt Sorgularla Çalışmak
 • Scaler Alt Sorgular
 • Çoklu Değerli Alt Sorgular
 • Türemiş Tablo Kavramı
 • İlişkili (Correleated) Alt Sorgularla Çalışmak
 • Alt Sorgularda EXIST, ANY-SOME ve ALL Kullanımı

SET Operatörleri ve APPLY Kavramı

 • UNION ve UNION ALL
 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanımı
 • APPLY Deyimleri (Cross ve Outer)
 • PIVOT, UNPIVOT Kullanımı

DML (Data Manipulation Kavramı)

Ön Bilgi: SQL temel çalışma mantığını anlamak için NORMALİZASYON bilgisine kullanıcıların sahip olması gerekiyor. Veritabanına kayıt eklemeyi yapmayacak olsalar bile temelde NORMALİZASYON’un anlaşılması için veritabanına kayıtların eklenmesi mantığının bilinmesi gerekiyor
 • Veritabanına Kayıt Eklemek
 • INSERT Cümleceği
 • SELECT ve INSERT’in Birlikte Kullanımı
 • Veritabanından Kayıt Güncellemek
 • UPDATE Cümleciği
 • Güncellemede WHERE Kullanımı
 • Veritabanından Kayıt Silmek
 • DELETE Cümleceği

Tablo ve View Oluşturma ve Kullanma

Ön Bilgi: SQL temel çalışma mantığını anlamak için NORMALİZASYON bilgisine kullanıcıların sahip olması gerekiyor. Bu nedenle NORMALİZASYON’un daha iyi anlaşılabilmesi için tablo tasarlama ve oluşturma konusuna değinmemiz lazım
 • Tablo Tasarlamak ve Oluşturmak
 • View Oluşturmak ve Kullanmak
 • Tablo ve View İlişkisi
 • Geçici ve Değişken Türde Tablo Oluşturmak

SQL Programlamaya Giriş

 • Stored Procedure Oluşturmak ve Çalıştırmak Stored Procedure Parametreleri ile Çalışmak
 • Dinamik SQL İfadleri Oluşturmak ve Çalıştırmak
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturmak ve Çalıştırmak
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Türleri
 • T-SQL’de Hata Yönetimi
 • TRY-CATCH Kullanıı
 • Throw Deyimi iii. ERROR Nesnesi ile Çalışmak

Sorgu Performans Konusuna Giriş

 • Performans Artırıcı Etmenler
 • iTemel Index Kavramı
 • Clustered ve Nonclustered Index Kavram
 • Çalıştırma Planı (Execution Plan)
 • Execution Plan Kullanımı
 • Actual ve Estimated Plan Kavramları

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

SQL Server Veritabanı Sorgulama

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Bu Eğitimin Herhangi Bir Ön Koşulu Yoktur

Eğitim Süresi:

40 Saat

Eğitim Tarihi:

29 Nisan 2024

Bu eğitim kurumsal ve bireysel olarak planlanabilmektedir.