Excel Eğitimleri

Microsoft Excel Macro (VBA) Eğitimi​

İleri Excel eğitimini tamamlamış ve Excel’de program yazmaya ihtiyacı olanlar için tasarlanmış bir eğitimdir. Mevcut Excel’in ihtiyaçlarınızı karşılamadığı durumlarda kendinize özel programınızı yazmanızı sağlar. Çok büyük datalarla rapor oluşturanlar ve sürekli tekrar işler yapan Excel kullanıcıları için otomatikleştirmenin ve programlamanın VBA programlama diliyle öğretildiği bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

Makrolara Genel Bakış

 • Makrolar Hakkında Genel bilgi ve Çeşitleri
 • Makroları Kaydetmek
 • Makroları Silmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Makroları Düzenlemek
 • Makrolarda Güvenlik

Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanımak

 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Terimlerini tanımak

Operatörler

 • Aritmetiksel Operatörler
 • ^ , * , / , \, + , – , & , Mod Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • = ,<> ,< ,> ,<= ,>= ,Like ,Is Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Not, And, Or, Operatörleri

Prosedürleri Tanımak

 • Sub Tipi Prosedürler Nedir?
 • Function Tipi Prosedürler Nedir?

VBA Programlama Yapıları

 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF… Then… Else
 • Select Case… End Select
 • Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
 • Döngü Çeşitleri
 • For… Next
 • For Each… Next
 • Do Until… Loop
 • Do While… Loop
 • Goto Deyimi

Excel ile Programlamaya Giriş

 • Nesne Nedir
 • Özellik, Metot ve Olay Nedir?
 • Hücre Seçmek
 • Satır veya sütun Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Satırları veya sütunları Seçmek
 • Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
 • Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
 • Seçili Alan Sayısını Bulmak
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Atamak
 • Seçili Hücreye Değer Atamak
 • Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
 • Hücreye Rasgele Değer Atamak
 • Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
 • Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek

Hata Denetimi

 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar

Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak

User Form ve Özellikleri

 • Yeni User Form Oluşturmak
 • Form Özellikleri (Properties)
 • Form Olayları (Events)
 • Formlara Kontroller Eklemek
 • Kontrol Özellikleri (Properties)
 • Kontrol Olayları (Events)

Excel – Access İlişkisi

 • ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?
 • ADO Nesneleri
 • Connection Nesnesi
 • Recordset Nesnesi
 • SQL Sorgulama Dili
 • Access Üzerindeki Verileri Excel’e Aktarmak

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Microsoft Excel Macro (VBA) Eğitimi​

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

İleri Seviye Excel Bilgisi

Eğitim Süresi:

24 Saat (4 Gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.