Excel Eğitimleri

Veri Yönetme, Veri Analiz Etme, Veri Raporlama ve Görselleştirme

Temel veritabanı kavramlarının, Veri yönetiminin, analiz yöntemlerinin, raporlamaların ve görselleştirmelerinin anlatıldığı bu eğitimde verilerin nasıl yönetileceği, veri sorgulama teknikleri, SQL, Excel, PowerBI(işzekası) detaylı olarak işlenmektedir. Aynı zamanda herhangi bir veri kaynağından gelen verilerin SQL, Excel ve PowerBI ile nasıl analiz edileceği, raporlanacağı, görselleştirileceği ve yorumlanıp-okunabileceği konuları ele alınmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar her türlü veriyi; yönetebilme, sorgulama, yorumlama, okuma, analiz etme ve görselleştirme tekniklerini öğrenmiş ve verilerin dünyasını yaratıp yönetebilir hale gelmiş olacaktır.

Eğitim İçeriği

SQL (MS-SQL, Oracle, BigQuery)

 • Veritabanı Kavramını Tanıma
 • Sorgu Çalıştırma Yöntemleri
 • Temel Tablo Yapısı
 • Temel View Yapısı
 • Sorgulama Yapılarını Farklı Platformlarda İnceleme (MS-SQL, Oracle, BigQuery)
 • En Çok Kullanılan Sorgulama Fonksiyonlarını Öğrenme
 • BigQuery tarafında Google Console Cloud’ı Tanımak
 • Google Console Cloud ile Genel Çalışma Mantığı
 • Verilerin sorgulanması, incelenmesi, farklılıklara bakılması

Excel

 • Excel’de Bilmemiz Gereken En sık Kullanacağınız Fonksiyonlar ve Formüller
 • Tabloları Değişik Formatlarda Hazırlayabilme, Excel’e Harici Veriler Ekleme
 • Verilerimizi Pivot Tablolar ve Pivot Grafikler ile İnceleme ve Analiz Etme
 • Çalışma Kitabımızı, Sayfalarımızı Kilitleme ve Koruma Altına Alma
 • SmartArt Grafiklerini Kullanma
 • Verileri Excel ile Analiz Etmek ve İnceleme Amacıyla SQL ve PowerBI’ya Veri Gönderme ve Buralardan Veri Alma

Power BI (İş Zekası)

 • Veri Alma
 • Power BI Desktop ile Çalışmaya Başlama
 • Sorgu Düzenleyicisi (Query Editor) ile Verilerinizi Temizleme ve Dönüştürme
 • Veriyi Sorgu Düzenleyicisine Getirme
 • Sorgu Düzenleyicisi Çalışma Teknikleri
 • M Kod
 • Daha Gelişmiş Veri Kaynakları ve Dönüştürme
 • Power BI Desktop ile Düzensiz Biçimlendirilmiş Verileri Temizleme
 • Veri Dönüştürme
 • Sütun Dönüştürme
 • Satır Dönüştürme
 • İstenmeyen Verilerin Tablo Seviyesinde Filtrelenmesi
 • Modelleme
 • Verileri Modelleme
 • Veri İlişkilerinizi Yönetme
 • Hesaplanmış Sütun Oluşturma
 • Veri Modellerini İyileştirme
 • Hesaplanmış Ölçü Oluşturma
 • Hesaplanmış Tablo Oluşturma
 • Zamana Bağlı Verilerinizi Araştırma
 • Görselleştirmeler
 • Power BI’daki Görselleri Tanıma
 • Basit Görselleştirmeler Oluşturma
 • Karma Grafikler
 • Dilimleyiciler
 • Harita Görselleştirmeleri
 • Matrisler ve Tablolar
 • Dağılım Grafikleri
 • Şelale ve Huni Grafikler
 • Ölçekler ve Tek Bir Sayı İçeren Kartlar (Gauge, Card, KPI)
 • Görselleştirmeler Arasındaki Etkileşimleri Yönetme
 • Özetleme ve Kategori Seçenekleri
 • Görsel Hiyerarşiler ve Detaya Gitme
 • Verileri Araştırma
 • Power BI’daki Hızlı Öngörüler
 • Pano Oluşturma ve Yapılandırma
 • Doğal Dil Kullanarak Verileriniz Hakkında Sorular Sorarak Raporlar Oluşturma ve Analiz Etme
 • Panoları Kuruluşunuzla Paylaşma
 • Kişisel Ağ Geçidi (Gateway) Yükleme ve Yapılandırma
 • Power BI ve Excel
 • Power BI’da Excel Verilerini Kullanma
 • Power BI’a Excel Verileri Yükleme
 • Power BI ve Excel’i kullanarak Verileri Yönetme, Rapor Oluşturma ve Analiz Etme
 • Power BI ve SQL
 • Power BI’da SQL Verilerini Kullanma
 • Power BI’a SQL Verileri Yükleme
 • Power BI ve SQL’i Kullanarak Verileri Yönetme, Sorgulama, Rapor Oluşturma ve Analiz Etme
 • Web üzerinden Raporları Yayımlama ve Paylaşma
 • İçerik Paketleri, Güvenlik ve Gruplar ile Çalışma
 • Power BI Desktop Raporlarını Yayımlama
 • Panolar ile Raporları Yazdırma ve Dışarı Aktarma
 • Verilerinizi Elle Yeniden Yayımlama ve Yenileme
 • Power BI Mobil Kullanmayı Öğrenme ve Heryerden Raporlarınıza Ulaşma
 • Power BI’da Grup Oluşturma
 • İçerik Paketi Oluşturma

▪ Veri Bilimi alanında çalışmak isteyenler
▪ İş dünyasının kritik kararlarında yer almak isteyenler
▪ Kurumsal başarıya katkı sağlamak isteyenler
▪ Kariyerini verilerin dünyasına çevirmek isteyenler
▪ Hızla büyüyen veri bilimi alanına girmeyi düşünenler
▪ Sektör profesyonellerinin içerisinde yer almak isteyenler

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Veri Yönetme, Veri Analiz Etme, Veri Raporlama ve Görselleştirme

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Bu Eğitimin Herhangi Bir Ön Koşulu Yoktur

Eğitim Süresi:

18 Saat (3 Gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.