Excel Eğitimleri

Microsoft Visio Eğitimi

Eğitim sonunda BT sistemleri ve EKS sitemlerinin temel elemanları ve çalışma yöntemleri, EKS sistemlerine yönelik tehditler ve sonuçları, EKS güvenliğinin sağlanması için kullanılan standart ve anaçatılar, EKS sistemlerinde kullanılan protokoller ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Eğitim uygulamalı dolduğu için anlatılan teorik konular uygulamalarla pekiştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Visio’ya Giriş

 • Visio Ortamı
 • Visio Pencerelerini Tanımak
 • Şablonları Kullanmak
 • Yardım Menüsünü Kullanmak

Şekilleri Kullanma

 • Şekiller Yaratmak
 • Şekilleri Taşımak ve Boyutlandırmak
 • Şekilleri Döndürmek
 • Şekilleri Kopyalamak
 • Şekillere Metin Eklemek

Temel Diyagramlar

 • Şekilleri Gruplamak
 • Şekilleri Hizalamak
 • Stilleri Uygulamak
 • Çizgi Stillerini Kullanmak
 • Metin ve Dolgu Renk Stillerini Uygulamak

Akış Diyagramları

 • Şekilleri Birbirine Bağlamak
 • Çizgi-Eğri Bağlantılar Yaratmak
 • Kenarlık ve Başlıkları Kullanmak
 • Arkaplanı Değiştirmek
 • Renk Şemalarını Uygulamak
 • İş Akış Diyagramı

Organizasyon Şemaları

 • Organizasyon Şeması Yaratmak
 • Çalışanlar Tanımlamak
 • Özellikleri Değiştirmek
 • Çalışanları Gizlemek
 • Stilleri Değiştirmek
 • Organizasyon Şeması Sihirbazını Kullanmak
 • Dosyadan Veri Alarak Şemayı Otomatik Oluşturmak

Proje Diyagramları

 • Gantt Grafikleri Oluşturmak
 • İşleri Tanımlamak
 • Projeyi İzlemek
 • Takvimi Kullanmak

Ağ Diyagramları

 • Ağ Diyagramı Oluşturmak
 • Şekilleri Bağlamak ve Hizalamak
 • Raporlar Yaratmak
 • Verileri Diyagramlarla Tümleştirmek
 • Otomatik Bağlantı Sihirbazı’nı kullanarak Veri Bağlamak
 • Şekillerin Verisini Göstermek / Biçimlendirmek
 • Diyagram Verilerini Otomatik Yenilemek
 • Visio Çizimlerini Diğer Office Programlarında Kullanmak
 • Şekilleri Veritabanına Aktarmak
 • Web Ortamında Visio Çizimlerini Kullanmak

Özet Diyagramları Kullanmak

 • Özet Diyagramlara Giriş
 • Özet Diyagramlar Oluşturmak
 • Özet Diyagramları Özelleştirmek

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Microsoft Visio Eğitimi

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Bu Eğitimin Herhangi Bir Ön Koşulu Yoktur

Eğitim Süresi:

6 Saat (1 Gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.