Excel Eğitimleri

SQL Server Veritabanı Sorgulama İleri Eğitimi

Bu eğitim SQL Server veritabanı yönetim sistemi üzerinde karmaşık ve sofistike sorgular oluşturma ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu eğitimin amacı, SQL dilini daha derinlemesine anlamak ve veritabanında daha etkili sorgular yazmak için gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

 • Veri Tabanı Tasarımı ve Modelinde Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler
 • Veri Türlerinin Detaylı İncelenmesi
 • İleri Seviye Veri Türleri
 •  İleri Seviye Fonksiyonlar
 • JOIN ve Sub-Query Örnekleri ve Karşılaştırmaları
 • CTE (Common Table Expression)
 • Index ve Türleri
 • Execution Plan Yorumlama
 • Veri Manipülasyon Komutları
 • View Türleri
 • Trigger, Stored Procedure ve Function Oluşturma ve Yönetme
 • Büyük Veri Sorgulama

Temel ve orta seviyedeki SQL Server sorgulama ve programlama bilgisini bir üst seviyeye çıkarmak
isteyen iş analistler, yazılım geliştiriciler, veri tabanı geliştiriciler, veri yöneticileri, veri analistleri, veri
uzmanları, raportörler vb. kişiler için programlanmış bir eğitimdir.

İleri seviye SQL Server sorgulama eğitiminin amacı, SQL Server veritabanıyla ileri düzeyde sorgulama
yapabilme becerisini geliştirmektir. Bu tür bir eğitim, katılımcılara SQL Server veritabanında karmaşık
sorgular oluşturma, verileri etkili bir şekilde filtreleme, birleştirme, gruplama ve analiz etme
yeteneklerini kazandırmayı hedefler.

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

SQL Server Veritabanı Sorgulama İleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Temel Seviye SQL Server Sorgulama Bilgisi

Eğitim Süresi:

24 Saat (4 gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.