Excel Eğitimleri

Microsoft Orta & İleri Excel Eğitimi

Belirli düzey Microsoft Office Excel bilgisine sahip olan kişilere özellikle iş hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlerin çözümünde etkin bir çözüm bulmaktır. Orta & İleri Excel Eğitimi sayesinde kişiler, çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde ele alıp, MS Excel çalışma dosyalarını ona
göre düzenleyeceklerdir. Bu çerçevede verilen Excel Dersleri, sadece birtakım formüllerin ve Excel’in anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceğine odaklanacaktır. Katılımcılar alınan Excel Eğitimi sonrasında MS Excel programını iş hayatlarında daha etkin ve verimli bir biçimde kullanabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

Tablolar ve Veri Yönetimi

 • Veri Sekmesi Kullanımı (Data Ribbon)
 • Tabloyu Sıralamak ve Özel Ölçüte Göre Tabloyu Sıralamak (Sort-Custom Sort)
 • Filtre Uygulamak (Auto Filter)
 • Gelişmiş Filtre Özelliği ile Tabloyu Filtrelemek (Advanced Filter)
 • Filtre Fonksiyonu Kullanımı
 • Veri Birleştir (Data Consolidate)
 • Dış Veri Al (Import E.Data)
 • Alttoplam (Subtotal) ve Gruplama İşlemleri
 • Yinelenenleri Kaldır (Remove Dublicates)
 • Metni Sütunlara Dönüştür (Text To Columns)
 • Hızlı Doldurma (Flash Fill)
 • Veri Doğrulama Kullanımı (Data Validation)

Koşullu Biçimlendirme

 • Metin, Sayı ve Tarihlere Koşullu Biçimlendirme Uygulama (Conditional Formatting)
 • Veri Çubukları, Renk Ölçekleri, Simge Kümeleriyle Çalışmak
 • Özel Kural Tanımlamak (New Rule)
 • Kuralı Düzenlemek – Silmek (Manages Rules)

Fonksiyonlar

 • Arama ve Başvuru Fonksiyonları Uygulamaları
 • Düşeyara, Yatayara, ÇaprazAra, İndis, Kaçıncı (Vlookup, Hlookup, Xlookup, Index, Match)
 • Mantıksal Fonksyion Uygulamaları
 • Eğer, İçiçe Eğer, Ve, Yada, Eğerhata (If, And, Or, Iferror)
 • Metinsel Fonksiyon Uygulamaları
 • Büyük Harf, Küçükharf, Soldan, Sağdan, Birleştir, Parçaal, Uzunluk, Metne Çevir, Mbul (Upper, Lower, Left, Right, Mid, Len, Text, Search)
 • Koşullu Fonksiyonlar
 • Etopla,Çoketopla, Eğerortalama,Çokeğerortalama, Eğersay,ToplaÇarpım (Sumif, Sumifs, Averageif, Averageifs, Countif, SumProduct)
 • Veri Tabanı Fonksiyonları
 • Vseçtopla, Vseçort, Vseçmak,Vseçmin,VseçSay (Dsum, Daverage, Dmax, Dmin, Dcount)

Excel Tablolarıyla Çalışma

 • Dinamik Tablolar Oluşturma
 • Dinamik Tablo Özelliklerini Kullanma
 • Toplam Satırı Özelliğini Kullanma
 • Tanımlı Adlar Oluşturma
 • Ad Yöneticisini Kullanma

Pivot Table and Pivot Charts

 • PivotTable Oluşturmak
 • PivotTable Üzerinde Değişiklik Yapmak
 • Tabloyu Güncelleştirmek
 • Veri Aralığını Güncellemek
 • Raporlama Sayfalarını Kullanmak
 • Dilimleyici ve Zaman Çizelgesi Ekle Kullanımı
 • PivotChart Oluşturmak
 • PivotChart Seçenekleri

Güvenlik

 • Çalışma Kitabını , Çalışma Sayfasını ve Hücreleri Koruma
 • Çalışma Kitabında Güvenliği Sağlamak
 • Excel Dosyasını Şifreleme

Kayıt Makroları

 • Kayıt Makrosu Oluşturmak
 • Kayıt Makrosunu Çalıştırmak
 • Kayıt Makrosunu Uygulamaları

Tips & Tricks

 • İleri Düzey Dinamik Açılır Liste Uygulamaları
 • Fonksiyonlarda ve Veri Analizinde Pratik Yöntemler

Bu program iş hayatın raporlama süreçlerinde zamanı verimli kullanarak hızlı ve doğru veri analizi yapmak isteyen Temel Excel Bilgisine sahip herkesi kapsar.

 • Kariyeriniz ve sizin için verilen Excel eğitiminin amacı kişinin iş hayatında Excel Programı ile daha pratik hızlı ve etkili bir çalışma sergilenmesinin sağlanmasıdır. Aktif olarak Excel programını kullanarak listeleri ve tablolar hazırlayan çalışanlar bu eğitimden faydalanabilir.
 • Öte yandan, Excel Programının fonksiyonlarına hâkim olup aktif olarak kullanmak isteyen kişiler, raporlar oluşturarak elde edilen veriler üzerinde analizler yapan kişiler, listeler üzerinde çalışarak veri girişi yapan herkes bu programlara katılmalıdır.
 • Ayrıca yeni mezun olan kişiler ile iş yerlerinin operasyonel faaliyet ve süreçlerinde çalışan herkesin Excel eğitimlerine katılması oldukça önemli ve yararlı olmaktadır.

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Microsoft Orta & İleri Excel Eğitimi

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Microsoft Excel Temel Seviye eğitimi almış ya da denk bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.

Eğitim Süresi:

12 Saat (2 Gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.