Excel Eğitimleri

Microsoft Power BI İleri Eğitimi

İleri Excel eğitimini tamamlamış ve Excel’de program yazmaya ihtiyacı olanlar için tasarlanmış bir eğitimdir. Mevcut Excel’in ihtiyaçlarınızı karşılamadığı durumlarda kendinize özel programınızı yazmanızı sağlar. Çok büyük datalarla rapor oluşturanlar ve sürekli tekrar işler yapan Excel kullanıcıları için otomatikleştirmenin ve programlamanın VBA programlama diliyle öğretildiği bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

Power BI Query Editor (Power Query)

 • Power BI Desktop’taki Veri Bağlayıcı Türleri
 • Power BI’da Temel Tablo Dönüşümleri
 • Metin Araçlarıyla Çalışma
 • Tarih & Zaman Araçlarıyla Çalışma
 • Dizin (Index) & Koşullu (Conditional) Sütunlar Oluşturma
 • Kayıtları Gruplama & Toplama (Aggregation)
 • Pivoting & Unpivoting Data
 • Sorguları Birleştirme (Merging)
 • Sorguları Ekleme (Appending)
 • Bir Klasörden Dosyaları Ekleme (Appending)
 • Power BI Veri Kaynağı Ayarlarının Konfigürasyonu
 • Power BI Query Yenileme (Refresh) Ayarları
 • Ek Veri Tipleri & Kategoriler
 • Power BI Desktop’ta Hiyerarşi Tanımlama
 • Excel’den Power BI Desktop’a Model İçe Aktarma (Import)

Tablo İlişkileri & Veri Modelleri Oluşturma

 • Veri Modeli (Data Model) Nedir?
 • Veritabanı Normalizasyonu Prensipleri
 • Veri Tabloları (Data Tables) vs. Başvuru Tabloları (Lookup Tables)
 • Tablo İlişkileri vs.
 • Power BI Desktop’ta Tablo İlişkileri Oluşturma
 • Tablo İlişkilerini Yönetme ve Düzenleme
 • Power BI’da İki Tablo Arasında Birden Fazla İlişki
 • İlişki Kardinalitesini Anlama
 • Power BI Desktop’ta Birden Fazla Veri Tablosunu Bağlama
 • Filter Flow
 • DirectQuery için Çift Yönlü Çapraz Filtrelemeyi Etkinleştirme
 • Rapor Görünümünde (Report View) Alanları Gizleme
 • Model Görünümü

Verilerle Çalışma

 • Çevrim İçi (Web) Data Kaynaklarını İçe Aktarma
 • Veri Klasöründen Yükleme
 • Excel, CSV veya TXT Dosyasından İçe Aktarılan Verileri Alma ve Aktarma
 • Power Query Düzenleyici Adımlarına Giriş
 • Veri Tablolarını Aktarma
 • Metin Formülleriyle Verileri Biçimlendirme
 • Koşullu Formüller Oluşturma

Dax Hesaplamaları ile Veri Analizi

 • Data Analysis Expressions (DAX) Nedir?
 • DAX Hesaplanmış Sütunlara (Calculated Columns) Giriş
 • DAX Ölçülerine (Measure) Giriş
 • Hesaplanmış Sütunlar vs. DAX Ölçüleri
 • Sütun Ekleme & DAX Ölçüleri
 • Power BI’da Filter Context Örnekleri
 • Filter Context vs. Row Context
 • Adım Adım DAX Ölçü Hesaplaması
 • DAX Syntax & Operatörlerini Anlama
 • Temel DAX Tarih & Zaman Fonksiyonları
 • DAX Koşul & Mantık Fonskiyonları (IF/AND/OR)
 • Sık Kullanılan DAX Metin Fonksiyonları
 • Relates ile Veri Birleştirme
 • Count Fonskiyonları (Counta, DistinctCount, Countrowa)
 • Calculate
 • Calculate & All
 • Calculate & Filter
 • Iterator Fonksiyonları (SUMX, RANKX)

Dax Formülleri

 • Ölçümler için Ayrı Bir Tablo Oluşturma
 • GENERATESERIES Formülünü Kullanarak Tablo Oluşturma
 • Power İşlevinin Kullanılması
 • DIVIDE İşlevini Kullanma
 • Aralıklar için X Faktörünün (SUMX, COUNTX vb.) Kullanılması

Gelişmiş Dax Formülleri

 • Formül Kullanarak Bir Tarih Tablosu Oluşturma
 • Tablolar Arasında Filtreleme
 • If İfadelerinin Koşullu İşlevlerle Kullanılması
 • Datedıff Ölçüsünün Tanıtılması
 • Bağlantısız Tablolarla Çalışma
 • Blank İşlevinden Yararlanma
 • Formüllerde Değişken Kullanımı
 • Arasındaki Tarihler ve X İşlevleri
 • Dateadd Tarih Hesaplamalarını Tanıtmak
 • Mtd, Qtd ve Ytd Tarih Hesaplamalarının Tanıtılması

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Microsoft Power BI İleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Bu Eğitimin Herhangi Bir Ön Koşulu Yoktur

Eğitim Süresi:

18 Saat (3 Gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.