Excel Eğitimleri

Microsoft Temel & İleri PowerPoint Eğitimi

Powerpoint ile kolay anlaşılır sunumlar oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız temel araçların ve ayarların anlatıldığı eğitimdir.

Eğitim İçeriği

PowerPoint’e Giriş

 • PowerPoint Çalışma Ortamı
 • Görünüm Çeşitleri
 • Yeni Sunu Dosyası Yaratmak,
 • Kaydetmek
 • Kaydedilmiş Sunu Dosyasını Açmak

Biçim Seçenekleri

 • Mini Araç Çubuğunu Kullanmak
 • Yazı Tipi Seçeneklerini Değiştirmek
 • Slaytlara Madde İmleri Eklemek
 • Slaytlara Simge Eklemek
 • Metinleri Hizalamak
 • Sekme Duraklarını Düzenlemek
 • Satır Aralıklarını Ayarlamak
 • Metinleri Büyük/Küçük Harfe Çevirmek
 • Tüm Slaytlardaki Yazı Tipini Değiştirmek

Nesneler ile Çalışmak

 • Nesneleri Slayt Üzerinde Konumlandırmak
 • Nesneleri Boyutlandırmak
 • Nesneleri Silmek, Taşımak, Kopyalamak
 • Nesneleri Eksenler Etrafında Çevirmek
 • Nesneleri Gruplanmak,
 • Gruplanmış Nesneleri Parçalara Ayırmak
 • Nesneleri Hizalamak
 • Nesnelerin İçine Yazı Yazmak
 • Yazı Rengi, Büyüklüğü ve Yazı Tipini Ayarlamak
 • Yazının Nesne İçindeki Dikey Yatay Pozisyonunu Ayarlamak
 • Kenar Çizgilerini Düzenlemek
 • Nesne Renklerini Düzenlemek, 3 Boyutlu Efektler
 • Gölge Seçimi ve Renk Biçimleri

Slaytlara Nesne Eklemek

 • Slaytlara Resim Galerisinde Resim Eklemek
 • Fotoğraf Albümü Oluşturmak
 • Otomatik Şekilleri Kullanmak
 • WordArt Seçeneklerini Kullanmak
 • Kuruluş Şeması Yaratmak
 • Diyagram Galerisini Kullanmak
 • Slaytlara Metin Kutusu Eklemek
 • Slaytlara Açıklama Eklemek
 • Slaytlara Tarih/Saat Eklemek
 • Slayt Numaraları ile Çalışmak

Tablolar ile Çalışmak

 • Slayta Tablo Eklemek
 • Tablolardaki Satır ve Sütunları Düzenlemek
 • Hücreleri Birleştirmek ve Bölmek
 • Satır ve Sütunlara Dolgu Rengi Vermek
 • Tablodaki Metinleri Hizalamak

Slayt Görünümlerini Değiştirmek

 • Hazır Slayt Şablonlarını Kullanmak
 • Slayt Düzenini Değiştirmek
 • Arka Plana Dolgu Rengi ve Efekti Vermek

Notlar ile Çalışmak

 • Not Sayfasını Görüntülemek
 • Slaytlara Notlar Eklemek
 • Notları Yazdırmak
 • Notları Word’e Göndermek

Slayt Gösterisi

 • Gösteri Esnasında Belli Bir Slayta Gitmek
 • Özel Gösterilere Geçiş Yapmak
 • Gösteri Esnasında Notlar Almak
 • İşaretçiyi Kullanmak
 • Ekran Seçeneklerini Değiştirmek
 • Klavye Kısayol Tuşlarını Kullanmak

Grafikler ile Çalışmak

 • Slaytlara Grafik Eklemek
 • Grafik Veri Sayfalarını Kullanmak
 • Grafik Çeşitlerini Değiştirmek
 • Grafik Seçeneklerini Kullanmak

Asıl (Master) Slaytlarla Çalışmak

 • Asıl Slaytları Kullanmak
 • Asıl Notları Değiştirmek
 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi Seçenekleri

Slayt Sıralayıcısını Kullanmak

 • Tüm Slaytları Görüntülemek
 • Slaytları Sıralamak
 • Slaytları Silmek
 • Slaytları Gizlemek
 • Slaytlara Geçiş Efekti Vermek

Animasyon Eklemek

 • Nesnelere Animasyon Vermek
 • Grafiklere Animasyon Vermek
 • Gösteri Öncesi Zamanlama

Provası Yapmak

 • Gösteri Seçeneklerini Değiştirmek
 • Slaytlara Konuşmacı Sesi Eklemek
 • Özel Gösteriler Yaratmak
 • Slaytlara Eylem Düğmeleri Eklemek
 • Eylem Ayarlarını Değiştirmek

Diğer Uygulamalar ile Çalışmak

 • Sunuyu PowerPoint Gösterisi Olarak Kaydetmek
 • Web Sayfası Olarak Kaydetmek
 • Slaytları Yazdırmak
 • Slaytları Word’e Göndermek
 • Excel’den Bağlı Tablolar ile Çalışmak
 • Slaytlara Köprü Eklemek

Makrolar

 • Makro Kavramı
 • Makro Kaydetmek
 • Makroları Çalıştırmak

Eklentiler

 • Power BI eklentisi
 • Oturum açma eklentileri
 • Chat GPT eklentisi
 • Diğer eklentiler

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Microsoft Temel & İleri PowerPoint Eğitimi

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Temel Windows Bilgisi Gerekmektedir.

Eğitim Süresi:

12 Saat (2 Gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.