Excel Eğitimleri

Microsoft Word Temel Eğitimi

Word ile iş hayatınızı kolaylaştıracak, size zaman kazandıracak hızlı kısayolların, araçların, sayfa düzenlerinin, sayfa yapısının ve yazdırma ayarlarının anlatıldığı eğitim programıdır. Mektup, sözleşme, kontrat vb. hazırlarken ihtiyaç duyulan araçların kolay kullanımının ve kısayollarının öğretildiği eğitimdir. Aslında çok kolay gibi gözüken ancak içinde çokça detay barındıran Word uygulamasındaki otomatik hata düzeltme, değişiklik izleme, içindekiler tablosu hazırlama, resim yazısı ekleme gibi birçok araç öğretilir.

Eğitim İçeriği

Word Giriş

 • Sekmelerin Kullanımı
 • Dosya Menüsünün Kullanımı
 • Şeridi Özelleştirme
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Kullanma ve Özelleştirme
 • Belgeyi Kaydetme
 • OneDrive’ a Kaydetme
 • Yardım Menüsünü Kullanma

Belge Kullanımı

 • Yeni Belge Oluşturma
 • Belgeler Arasında Gezinme
 • Kayıtlı Belgeleri Açma
 • Şablonları Kullanma
 • Belgeleri Kapatma
 • Word Görünümlerini Kullanma

Belge Düzenleme ve Biçimlendirme

 • Metin Girişi Yapma
 • Metni Seçme
 • Giriş Sekmesini Kullanma
 • Hızlı Biçimlendirme Araç Çubuğunu Kullanma
 • Paragraf Seçeneklerini Düzenleme
 • Kenarlıklar ve Gölgelendirme Seçeneklerini Kullanma
 • Biçim Boyacısının Kullanımı
 • Otomatik Düzeltme Seçenekleri
 • Madde İşaretleri ve Numaralandırma
 • Çok Düzeyli Liste Oluşturma
 • Gezinti Bölmesinin Kullanımı
 • Metni Sütunlara Bölme
 • Büyük Harf

Belge Denetimi

 • Eş Anlamlılar Seçeneğini Kullanma
 • Yazım ve Dilbilgisi Denetimi
 • Dil
 • Sözcük Sayısını Kontrol Etme
 • Metni Farklı Dillere Çevirme
 • Üzerinde Çalıştığınız Konuya İlişkin Öngörüler Elde Etmek (Akıllı Arama)

Tablolar

 • Tablo Oluşturmak
 • Tablo Araçlarının Kullanımı
 • Satır –Sütun Hücre Eklemek/Silme
 • Tabloyu Böl
 • Hücre Birleştir
 • Başlıkları Yineleme
 • Tabla Stillerini Uygulama

Nesnelerle Çalışma

 • Resim ve Online Resim Ekleme
 • Online Resim ve Video
 • Filigran Ekleme
 • Hızlı Şekil Biçimlendirme

Yazdırma ve Sayfa Düzeni Ayarları

 • Sayfa Düzeni Sekmesini Kullanma
 • Üstbilgi – Altbilgi Ekleme ve Düzenleme
 • Kenar Boşluklarının Ayarlanması
 • Sayfa Sonu Ekleme
 • Belgeyi Önizleme
 • Belgeyi Yazdırma
 • Hızlı Yazdırma

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Microsoft Word Temel Eğitimi

Eğitim Hakkında

Ön Koşul:

Temel Windows Bilgisi

Eğitim Süresi:

12 Saat (2 Gün)

Bu eğitim kurumlara özel planlanmaktadır.