Excel Eğitimleri

Excel Seviye Tespit Sınavı

Bolero Excel Sınavı sınavına hoşgeldiniz.

Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Cep telefonunuz
1. Birden fazla koşulu kontrol etmek için hangi fonksiyon kullanılır?

2. İki sütun arasındaki yüzdelik farkı hesaplamak için doğru formül nedir?

3. Bir hücredeki metni büyük harfe çevirmek için hangi Excel fonksiyonu kullanılır?

4. Excel'de bir sütunda yer alan tekrar eden değerleri saymak için hangi formül kullanılır?

5. Bir hücredeki tarih değerinden yılı çıkarmak için hangi fonksiyon kullanılır?

6. Excel'de, bir sütunun ortalamasını hesaplamak ve sonucu iki ondalık basamakla sınırlamak için hangi formül kullanılır?

7. Bir sütundaki maksimum ve minimum değerler arasındaki farkı hesaplamak için hangi formül kullanılır?

8. Belirli bir koşulu sağlayan hücrelerin sayısını bulmak için hangi fonksiyon kullanılır?

9. Bir hücredeki değerin belirli bir aralıkta olup olmadığını kontrol etmek için hangi formül kullanılır?

10. Bir metnin içindeki belirli bir alt metnin kaçıncı karakterden başladığını bulmak için hangi fonksiyon kullanılır?

11. Excel'de basit bir VBA makrosu yazmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

12. Belli bir aralıktaki en büyük 3.sayıyı hangi fonksiyon yardımıyla buluruz?

13. A1 Hücresinde yazan 16.05.2025 tarihini 16 Mayıs 2025 Cuma formatında yazan fonksiyon hangisidir?

14. Excel'de bir VBA makrosu içinde bir mesaj kutusu göstermek için kullanılan komut hangisidir?

15. A1 Hücresinde olduğunuzu varsayarsak, aşağıdaki hangi kısayol ile bir tablonun tamamını her koşulda seçeriz?

16. Bir şirketin üç aylık elektrik faturası toplamlarını (A sütunu) ve her ayın elektrik kullanım miktarlarını (B sütunu) dikkate alarak, ortalama birim maliyetini (her kWh için ödenen ortalama tutar) hesaplamak için hangi formül kullanılır?

17.Bir öğrencinin dört farklı dersten aldığı notlar (A sütununda) ve bu derslerin kredileri (B sütununda) verilmiştir. Öğrencinin ağırlıklı not ortalamasını hesaplamak için hangi formül kullanılır?

18. Formülle Koşullu Biçimlendirme yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli durum nedir?

19. Aşağıdakilerden hangisi bir Excel fonskiyonu değildir?

20. Aşağıdakilerden hangisini Eğer fonksiyonundaki Mantıksal Sınama Parametresi olan 1.Parametrede kullanamayız?