Excel Eğitimleri

Microsoft Excel Expert Eğitimi

Dağınık verileri düzenlemenize yardımcı olur. En karmaşık hesaplamaları kısa yoldan halletmenizi sağlar. Rapor ve grafik oluşturma noktasında işinizi kolaylaştırır. Karışık verilerin görselleştirilmesine ve daha kolay anlaşılmasına katkı sunar. Bilgisayar üzerinde çalışmak istiyorsanız sizi iş görüşmelerinde bir adım öne çıkarır. Öz geçmişinizin daha donanımlı bir hale gelmesini sağlar.

Eğitim İçeriği

Modül 1: Veri Yönetimi ve Veri Analizi

 • Hedef Ara (Goal Seek) ile Çözümleme Yapmak
 • Çözücü (Solver) ile Modelleme Yapmak
 • 3D – Map Kullanımı
 • Senaryolar ile İleriye Yönelik Projeksiyonlar Oluşturmak
 • Durum Çözümlemesi (What if Analysis)

Modül 2: Form Denetimleri

 • Düğme (Button) Kullanımı
 • Açılan Kutu (Combo Box) Kullanımı
 • Onay Kutusu (Check Box) Kullanımı
 • Değer Değiştirme Düğmesi (Spin Button) Kullanımı
 • Liste Kutusu (List Box) Kullanımı
 • Seçenek Düğmesi (Option Button) Kullanımı
 • Etiket (Label) Kullanımı
 • Kaydırma Çubuğu (Scroll Bar) Kullanımı)
 • Form Denetimlerini Kullanarak Dinamik Tablolar Oluşturma

Modül 3: İleri Fonksiyonlar

 • Mantıksal Fonksiyonlar (If, And, Or)
 • Dinamik Aramalar Yapmak (Index, Match,Offset, Choose, Row, Column)
 • İç içe Aramaları Kullanmak (Vlookup, Hlookup, Xlookup)
 • Farklı Veri Tiplerini Birleştirmek (Dollar, Text)
 • İleri Metin Bölme ve Birleştirme Teknikleri (Rept, Len, Search, Trim)
 • Denetim Fonksiyonları (Iserror, Isna, Isblank, Isnumber)
 • İleriye Yönelik Tahminlerde Bulunmak (Forecast)
 • Veritabanı Fonksiyonları (DSum, DCount, DAverage, DCount)
 • Sumproduct Fonksiyonlarını kullanmak
 • Dizi Formülleri

Modül 4: Dış Verilerle Çalışma

 • Sorgu Oluşturma ve Sorguları Yönetme
 • Excel Sorgusu Oluşturma
 • Web sorgusu Oluşturma
 • Sorguları Güncelleme

Modül 5: Power Query Kullanımı

 • Power Query Arayüzü
 • Veri Kaynakları ile Çalışma
 • Power Query ile Veri Aktarma İşlemleri
 • Power Query Arayüzünü Kullanarak Veri Dönüşümleri
 • Koşullu (Conditional) Sütunlar Oluşturma
 • Kayıtları Gruplama
 • Sorguları Birleştirme (Merging)
 • Sorguları Ekleme (Appending)
 • Klasörlerden Veri Çekme ve Güncelleme

Modül 6: Power Pivot Kullanımı

 • PivotTable Oluşturma
 • Farklı Excel Dosyalarını Birleştirerek PivotTable Oluşturma
 • Veri Modelini Kullanma
 • Power Pivot Arayüzünü Kullanma
 • Power Pivot ile Hesaplanmış Alanlar Oluşturma

Modül 7: Kayıt Makroları

 • Kayıt Makrosu Oluşturmak
 • Kayıt Makrosunu Çalıştırmak
 • Kayıt Makrosunu Düzenlemek
 • Kayıt Makroları ile Efektif Çözümler

Modül 8: Diğer Örnek Uygulamalar

 • Örnek Bir Listede Tekrar Eden Kayıtların Renklendirilmesi
 • Listede Var Olan Kayıtların Yeniden Girilmesinin Engellenmesi
 • Tekrar Eden Kayıtların Ayıklanması
 • Listelerde Özel Sıralama Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Dinamik Adlar Kullanarak, Kategorileri Dinamik Grafikler Tasarlamak
 • Tablolar Arasında İlişkisel Yapı Tasarlamak
 • Fonksiyonlar Yardımıyla Dinamik Filtreler Oluşturmak
 • İsim Tanımlayarak Dinamik Alanlar Oluşturma

Modül 9: Tips & Tricks

 • Kısa Yol Tuşları
 • Fonksiyonlarda ve Veri Analizinde Pratik Yöntemler

Modül 10: Örnekler ve Uygulamalar

MS Excel’i ileri düzeyde kullanıp iş hayatında finansal, veri tabansal, mantıksal vb. çözümler üretip, veri yığınlarını düzenleyip, satış ve stok işlemlerini MS Excel kitaplarından yönetmeyi, kar maksimizasyonu ve maliyet minizasyonu işlemlerini öğrenmek isteyen bir katılımcı kitlesini hedefler.

Bu eğitim, Ms Excel’in ileri düzeyde kullanıp iş hayatında profesyonelce finansal, veri tabansal, mantıksal vb. çözümler üretip, veri yığınlarını düzenleyip, satış ve stok işlemlerini Ms Excel kitaplarından yönetmeyi, kar maksimizasyonu ve maliyet minizasyonu işlemlerini öğrenmek isteyen bir katılımcı kitlesini hedefler.

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “BT Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

30 Günlük Para İade Garantisi
Kurs Hakkında:
Ön Koşul:

Microsoft Excel Orta veya Microsoft Excel İleri Excel Eğitimi

Eğitim Süresi:

18 Saat (3 Gün)

Diğer Eğitimler

Mobile App Development

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adicing elit. Ut elit tellus.

Web Design and Development

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adicing elit. Ut elit tellus.

Mastering Architecture for Beginners

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adicing elit. Ut elit tellus.