Excel Eğitimleri

SQL Server Veritabanı Sorgulama Temel Eğitimi

Temel veritabanı kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey veri sorgulama teknikleri detaylı olarak işlenmektedir. Aynı zamanda Temel veritabanı nesneleri olan Stored Procedure, Table, View ve Function gibi konularda ele alınmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar her türlü veri sorgulama tekniklerini öğrenmiş ve veritabanı nesnelerini yaratıp yönetebilir hale gelmiş olacaktır.

Eğitim İçeriği

SQL Server’a Giriş
 • Veri, Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Kavramları
 • İlişkisel Veri Tabanı Sistemleri ve Tablo Yapısı
 • SQL Nedir? Nerelerde Kullanılır? SQL Server Nedir?
 • SQL Server Management Studio’yu (SSMS) Tanımak
  – SSMS ile Genel Çalışma Mantığı
  – Object Explorer
 • Sorgu Çalıştırma Yöntemleri
 
T-SQL Diline Hızlı Giriş
 • SQL ile Neler Yapabiliyoruz?
  – Hızlı Gösterim. (Select, Where,Like,Sum,Min…)
 • Temel T-SQL Elemanları
 • T-SQL Komutlarının Sınıflandırılması
 • Select Deyimi
  – Select İfadesinin Yapıtaşları
  – Select İfadesinin Çalışma Mantığı
 • Tüm Tablo ve Kolonları Listeleme
 
SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama
 • Temel Bir Select İfadesinin Yazılması
 • DISTINCT ile Tekil Veri Getirmek
 • SELECT COUNT (DISTINCT) İfadesi
 • Sütun ve Tablolara Takma İsim Vermek
 •  
Operatörler ve Filtreleme
 • Aritmetik Operatörler
 • Where Yapısı ve Temel Karşılaştırma Operatörleri
 • Where Yapısı ve Mantıksal Operatörler
 • AND & OR birlikte Kullanımı
 • Where Yapısı ve Diğer Operatörler. ( In, Like, Between, Is Null…)
 • Like Operatörü ve Wildcards
 
Sıralama
 • Order By ile Sıralama
 • Offset-Fetch Yapıları
 • Sayfalama Yapmak
 • TOP İfadesi
 
Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak
 • Aggregate Fonksiyonlar ile Çalışmak
  – Ön Tanımlı Fonksiyonlar (Sum, Max, Avg vs)
  – Aggregate Fonksiyonlarda DISTINCT Kullanımı
 • Group By Deyimi ve Çalışma Yapısı
 • Group By ve Having Deyimi Kullanımı
 • Having ve Where Kıyaslaması
 • Grouping Set
 • Cube, Rollup
 • Sorgu Yazım Sırası ve SQL Sorgu İşleme Sırası
 
Birden Fazla Tablodan Sorgulama Yapmak
 • Veri Tabanı Yapısını Anlamak
 • Normalizasyon Kavramı
 • Database Diagram
 • PK ve FK Kavramları
 • İlişki Türleri
 • Join Kavramı
  – Joinleri Anlamak
  – Join Çeşitleri
 • Inner Join
 • Left Join
 • Right Join
 • Full Join
 • Cross Join
 • İleri Joinler
 • Self Join Kavramı
 
SET Operatörleri ve APPLY Kavramı
 • UNION ve UNION ALL
 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanımı
 • APPLY Deyimleri (Cross ve Outer)
 • PIVOT, UNPIVOT Kullanımı
 
Alt Sorgular (Sub Query) ile Çalışmak
 • Alt Sorgularla Çalışmak
  – Scaler Alt Sorgular
  – Çoklu Değerli Alt Sorgular
  – Türemiş Tablo Kavramı
 • İlişkili (Correleated) Alt Sorgularla Çalışmak
 • Alt Sorgularda EXIST, ANY-SOME ve ALL Kullanımı
 
Ön Tanımlı Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Kullanarak Sorgu Yazmak
  – Scaler Fonksiyonla
 • Matematiksel Fonksiyonla
 • Metin Fonksiyonlar
 • Tarih ve Zaman Fonksiyonları
  – Aggregate Fonksiyonlar
  – NULL Değerlerle Çalışmak ve NULL Değer Fonksiyonları
  – Window Fonksiyonlar
 • OVER İfadesi
 • Rank
 • Dense_Rank
 • Row_Number
 • First_Value
 • Last_Value
 • Lead
 • Lag
 • Percent_Rank
 • Cume_Dıst
 • NTILE
 • Dönüştürme Fonksiyonları (Convertion)
  – CAST
  – CONVERT
  – PARSE
  – TRY_PARSE, TYR_CONVERT
 •  
 • Mantıksal Fonksiyonlar
  – Mantıksal Fonksiyonların Kullanımı
  – IIF
  – CHOOSE
  – CASE
  – CASE WHEN ile Pivot Yapmak
 • Sistem Fonksiyonları

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “Excel Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

SQL Server Veritabanı Sorgulama Temel Eğitimi

Eğitim Hakkında
Ön Koşul:

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Süresi:

18 Saat (3 Gün)

Eğitim Tarihi:

24 Aralık 2023

Bu eğitim kurumsal ve bireysel olarak planlanabilmektedir.